Disclaimer

WETTELIJKE KENNISGEVING

Deze site is uitgegeven door

Verantwoordelijke voor de publicatie: Diana HOUNSLOW, directeur

Bureau voor ontwikkeling en reservering van toerisme Pas-de-Calais

(Juridische entiteit: Comité Départemental de Tourisme du Pas-de-Calais)

Route de la Trésorerie – 62126 Wimille, Frankrijk

Tel: +33 (0)3 21 10 34 60

www.pas-de-calais-tourisme.com – cdt.doc@pas-de-calais.com

hierna genoemd « Pas-de-Calais Tourisme »

Website gemaakt door:

Go2People, Nieuwe Herengracht 49, 1011 RN Amsterdam

info@go2people.nl

Hosting: Kaféin Studio, 2 Rue du Pré des Aulnes, 77340 Pontault-Combault

contact@kafein-studio.fr – www.kafein-studio.fr

Creatie en realisatie:
Travelwebazines, Schouwtjeslaan 41zw, 2012 KE Haarlem

info@frankrijk.nl

TOEGANG TOT DE SITE

De toegang tot de url www.pas-de-calais-toerisme.com is gratis. De kosten van de toegang tot en het gebruik van het telecommunicatienetwerk komen ten laste van elke gebruiker van de site, overeenkomstig de door aanbieders en telecommunicatie-exploitanten vastgestelde voorwaarden.

Het zich op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot of verblijven in een computersysteem, het belemmeren of verstoren van de werking van een dergelijk systeem, het op frauduleuze wijze invoeren of wijzigen van gegevens in een computersysteem kan strafbare feiten vormen waarop strafrechtelijke sancties staan.

De gebruiker van de website www.pas-de-calais-toerisme.com erkent dat hij/zij over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om toegang te krijgen tot deze website en deze te gebruiken.

Overeenkomstig de wet van 6 januari 1978 betreffende de informatietechnologie, de bestanden en de vrijheden, is deze website aangemeld bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL – www.cnil.fr).

De gebruikers van de website dienen zich te houden aan de bepalingen van de wet inzake informatietechnologie, bestanden en vrijheden, waarvan de overtreding strafrechtelijk kan worden vervolgd.

INHOUD VAN DE SITE

Pas-de-Calais Tourisme stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de op deze site gepubliceerde informatie juist en up-to-date is, en behoudt zich het recht voor om de inhoud of de presentatie van deze site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Zij kan echter niet garanderen dat zij volledig is.

Pas-de-Calais Tourisme wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van deze pagina’s, evenals voor eventuele onderbrekingen of niet-beschikbaarheid van de dienst. Deze website is niet contractueel. De informatie wordt ter indicatie gegeven en aanbevolen wordt deze te bevestigen.

Pas-de-Calais Tourisme kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke indirecte schade dan ook.

Pas-de-Calais Tourisme kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beslissingen die worden genomen op basis van informatie op deze site, noch voor het gebruik dat derden ervan kunnen maken, en wijst in het bijzonder elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit de overdracht van vertrouwelijke informatie op het internet.

Pas-de-Calais Tourisme kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elementen die buiten haar controle vallen en voor eventuele schade die kan worden geleden door de technische omgeving van een gebruiker (computers, software, netwerkapparatuur, modems, telefoons, etc.) en alle apparatuur die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de website.

Iedereen die gebruik wil maken van een van de diensten die op de site worden aangeboden, moet contact opnemen met Pas-de-Calais Tourisme of de daarbij genoemde leverancier om te informeren naar de beschikbaarheid van de dienst in kwestie en naar de contractuele voorwaarden en tarieven die daarop van toepassing zijn.

Wij waarderen het als gebruikers van de site ons op de hoogte stellen van eventuele omissies, fouten of correcties door een e-mail te sturen naar de webmaster van de site via info@frankrijk.nl.

AUTEURSRECHT EN REPODRUCTIERECHT

Deze gehele site valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, met inbegrip van de iconografische en fotografische voorstellingen.

De reproductie van het geheel of een gedeelte van deze site op om het even welke drager is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van de site.

De reproductie van teksten op papier is toegestaan, mits aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan

-vrije verspreiding: eerbiediging van de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen wijziging of aanpassing);

-duidelijke en leesbare bronvermelding in de volgende vorm: ‘Document van de website www.pas-de-calais-toerisme.com’

– Reproductierechten zijn voorbehouden en strikt beperkt.

Voor elk ander gebruik, gelieve ons te raadplegen.

Overeenkomstig het wetboek van intellectuele eigendom blijven de iconografische en fotografische voorstellingen eigendom van hun auteurs. De reproductie van deze foto’s en illustraties is verboden zonder voorafgaande toestemming. Zie ook onder bij Fotocredits.

EIGENDOM

De algemene structuur, evenals de software, teksten, geanimeerde of stilstaande beelden, geluiden, knowhow, tekeningen, grafische voorstellingen en alle andere elementen die deel uitmaken van de site www.pas-de-calais-toerisme.com zijn het exclusieve eigendom van Pas-de-Calais Tourisme.

Elke gehele of gedeeltelijke weergave van deze site, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Pas-de-Calais Tourisme, is verboden en zou een inbreuk vormen die wordt bestraft door de artikelen L335-2 en volgende van de Franse wet op het intellectuele eigendom.

FOTO- EN VIDEOCREDITS

Foto’s: ©Brigitte Baudesson, ©Eric Desaunois, ©Anne-Sophie Flament, ©Fabien Coisy,©Rémi Vimont, ©Yannick Cadart, ©Alice Chaput, ©Marion Harmel, ©Jean-Michel André, ©H. Lenaerts, ©E. Berthier, ©F. Astier, ©B.Dieval, ©C.M. Lootens, ©J.D. Hestin © F. Goudeau, ©Ph. Frutier, ©Globes blogueurs, ©C.E. Watteau, ©M. Harmel, ©Bas van Oort, ©C. Berger, ©R. Piclin ©Pidz, ©Anteale, ©M. Jagoda, ©F.Kleinefenn, ©Gwen Mint, ©K. Lamacz, ©Josee Schouten, ©Nicky Bouwmeester, ©L. de Lannick

Video’s: ©Julie Hattu / ©We Like Travel en ©Eric Desaunois

Kaarten: Go2People

Pictogrammen: Freepik, Madebyoliver, Darius Dan, Gregor Cresnar van www.flaticon.com

PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, is de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens via het internetportaal aangemeld bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL – www.cnil.fr). Zie hier het volledige Beleid Beheer Persoonsgegevens Pas-de-Calais

De verzonden informatie is bestemd voor Pas-de-Calais Tourisme, dat uw verzoeken om informatie zal behandelen.

U hebt recht op toegang tot, wijziging, rechtzetting en verwijdering van uw persoonsgegevens, overeenkomstig de bepalingen van de gewijzigde Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de beheerder van de site:

Pas-de-Calais Tourisme

Route de la Trésorerie – 62126 Wimille – Frankrijk

Tel: +33 (0)3 21 10 34 60

cdt.doc@pas-de-calais.com

Pas-de-Calais Tourisme houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving stelt in de EU.

VERTROUWELIJKHEID VAN MAILGEGEVENS

Wij herinneren er u aan dat de vertrouwelijkheid van de correspondentie op het Internetnetwerk niet gewaarborgd is en dat iedere Internetgebruiker zelf alle passende maatregelen dient te treffen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die op het Internet circuleren.

Wat de gegevens over de verzending van e-mails betreft, delen wij u mee dat de e-mails op de computer worden bewaard gedurende de tijd die Pas-de-Calais Tourisme nodig heeft om u een antwoord te geven.

HYPERLINKS

De website www.pas-de-calais-toerisme.com bevat links naar andere websites. Deze sites, waarvan de adressen regelmatig worden gecontroleerd, maken geen deel uit van de site www.pas-de-calais-toerisme.com.

Het team van Pas-de-Calais Tourisme heeft geen zeggenschap over de inhoud ervan en wijst alle verantwoordelijkheid af voor de informatie die erop wordt gepresenteerd.

Bijgevolg kan Pas-de-Calais Tourisme niet verantwoordelijk worden gesteld voor hyperlinks naar andere sites vanaf www.pas-de-calais-toerisme.com.

Bovendien is Pas-de-Calais Tourisme niet verantwoordelijk voor de hyperlinks die naar deze site verwijzen en is het creëren van hyperlinks naar de url www.pas-de-calais-toerisme.com onderworpen aan de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Pas-de-Calais Tourisme.

TOEPASSELIJK RECHT

Het gebruik van de site valt onder de Franse wetgeving, met uitsluiting van elke andere wetgeving.

Brochure

Bestel onze papieren reisgids boordevol informatie en handige adressen! Of download hier meteen de digitale versie.

Downloaden Bestellen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan